• "Can white girls sing the blues? This one can!" - Independent

Hur ser musiken ut?

Översätter min musik till fotografier tillsammans med min gamla vän och fotograf Anders Thessingpå Cuba.