Hur ser musiken ut?

Översätter min musik till fotografier tillsammans med min gamla vän och fotograf Anders Thessingpå Cuba.